Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de beroepsvereniging. Concreet betekent dat, dat het bestuur de visie bepaalt en de grote lijnen uitzet. Zij is verantwoordelijk voor het financieel beleid, zorgt voor de externe contacten en stuurt het bureau en de commissies aan.
De bestuursleden zetten hun netwerk, kennis en expertise in om, samen met de leden, het vak interieurstyling en vastgoedstyling op een hoger niveau te brengen, professionalisering van de beroepsgroep tot stand te brengen en de belangen van de vastgoed- en interieurstylisten te behartigen.

Het bestuur vergadert tien keer per jaar en één keer per jaar is de Algemene Leden Vergadering. De bestuursleden staan altijd open voor ideeën, initiatieven en contacten die de vereniging verder doen professionaliseren. Neem gerust contact op.

Yvonne Kleber

Yvonne Kleber

Bestuur Voorzitter

Yvonne is sinds september 2012 voorzitter van BNS Crisp. In deze functie vertegenwoordigt zij de vereniging naar binnen en buiten toe, zet zij de grote lijnen uit, ontwikkelt, stimuleert en adviseert en is verantwoordelijk voor de visie en het beleid. In het bijzonder richt Yvonne zich op de verdere professionalisering van het vakgebied. Samen met de andere leden van het bestuur onderhoudt zij externe contacten.

Het stylingvak is Yvonne niet vreemd. Als oprichter en voormalig directeur van stylingacademie Artemis heeft ze het vak van binnen en buiten leren kennen. Ook haar jarenlange ervaring als freelance vormgever komt haar nu van pas. Yvonne brengt graag mensen bij elkaar en zet zich met enthousiasme in om de vereniging verder vorm te geven.

Mail Yvonne: yvonne@bnscrisp.nl

Marleen van Leest

Marleen van Leest

Bestuur Secretaris

Marleen is bijna vanaf de oprichting lid van BNS Crisp en sinds november 2011 lid van het bestuur. Marleen heeft de functie van secretaris en is daarmee belast met de agenda en notulen van de vergaderingen, alsmede het maken van planningen. Samen met de andere leden van het bestuur zet zij de visie en het beleid uit, legt en onderhoudt contacten en organiseert activiteiten en evenementen voor de leden in het algemeen en in het bijzonder voor de vastgoedstylisten.

Marleen werkt naast haar bestuursfunctie als vastgoedstylist en zorgt voor een optimale woningpresentatie van woningen in de verkoop en verhuur. Binnen BNS Crisp is zij ook met haar vak bezig, maar op een hele andere manier, en juist die veelzijdigheid spreekt haar erg aan.

Mail Marleen: marleen@bnscrisp.nl

Claudia Leertouwer

Claudia Leertouwer

Bestuur Penningmeester

Claudia is sinds 30 juni 2015 penningmeester van BNS Crisp. Zij zet mede het financiële beleid op voor de vereniging, houdt zich bezig met het controleren van inkomsten en uitgaven van de vereniging en het opstellen van de begroting. Claudia is de financiële gesprekspartner bij externe partijen en samen met de andere leden van het bestuur zet zij de visie en het beleid uit en legt en onderhoudt externe contacten.

Naast haar bestuursfunctie is Claudia werkzaam in de boekhouding van een re-integratiebureau. Ze heeft bovendien ervaring opgedaan als eigenaar van een interieur- en lifestylewinkel. Vanuit die functie heeft ze zich verder gespecialiseerd als interieurstylist. Deze veelzijdigheid van kennis en ervaring vormt een uitstekende basis om penningmeester te zijn in het bestuur van BNS Crisp.

Mail Claudia: claudia@bnscrisp.nl