De vereniging

Om als beroepsvereniging voor interieurstylisten, op zowel de zakelijke als de particuliere markt, vastgoedstylisten en groenstylisten efficiënt te kunnen functioneren heeft BNS Crisp een heldere structuur en taakverdeling.
Er is een bureau voor de dagelijkse kantoorwerkzaamheden en er zijn commissies en werkgroepen die zich bezighouden met specifieke doelen en activiteiten. Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers. Ook bij BNS Crisp zijn ze onmisbaar.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Concreet betekent dat het bestuur de visie bepaalt en de grote lijnen uitzet. Zij is verantwoordelijk voor het financieel beleid, zorgt voor de externe contacten en stuurt het bureau en de commissies aan.
De bestuursleden zetten hun netwerk, kennis en expertise in om, samen met de leden, het vak interieurstyling en vastgoedstyling op een hoger niveau te brengen, professionalisering van de beroepsgroep tot stand te brengen en de belangen van de interieur- en vastgoedstylisten te behartigen.

lees meer

Bureau

Het bureau is de spil van de vereniging. Hier zorgen Jelena Brillenburg Wurth, Amara van der Ree en Michelle Stout ervoor dat alles binnen BNS Crisp op rolletjes loopt. Stylisten kunnen bij hen terecht met vragen, problemen, suggesties en ideeën. Van de projectcommunicatie en relatiebeheer (Jelena) tot de communicatie met de leden, commerciële opdrachten en andere praktische administratieve zaken (Amara); alles wordt hier adequaat geregeld.

lees meer

Commissies

De vereniging BNS Crisp werkt met commissies en werkgroepen die zich bezighouden met specifieke doelen en activiteiten. Onze commissies bestaan uit een samenstelling van onze leden met verschillende specialisaties. 

lees meer

Werkgroepen

Als een idee een plan wordt en een plan een concreet project, dan roept het bestuur of de commissie een werkgroep in het leven om dit project verder uit te voeren. Werkgroepen houden zich heel gericht bezig met een afgebakend onderwerp of een bepaald doel. De werkgroepen bestaan uit de leden van BNS Crisp, zowel interieurstylisten als vastgoedstylisten nemen hieraan deel.

lees meer

Vrijwilligers

BNS Crisp is een vereniging. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan.
Vrijwilliger zijn werkt in je voordeel. Je raakt betrokken, leert van elkaar en kan je netwerk verder uitbreiden. Het geeft voldoening om samen aan projecten te werken en met elkaar de klus te klaren. Je helpt ‘ons’ er niet alleen mee, maar vooral jezelf en alle andere vastgoed-, interieur- en groenstylisten.

lees meer

Officiële stukken

Bij de oprichting van een vereniging vormen o.a. de statuten het belangrijkste stuk. De statuten zijn als het ware de grondwet van de vereniging. Maar je kan hier ook onze jaarverslagen bekijken en het huishoudelijke reglement.

Bekijk alle documenten