BNS Crisp achter de schermen - maart 2017

Door bestuur, bureau en commissies wordt vergaderd, gebrainstormd en plannen gemaakt. Er worden activiteiten bedacht en uitgevoerd, afspraken gemaakt met diverse partijen, overleg gepleegd, procedures gemaakt, bezoekjes afgelegd, samenwerkingen afgesproken en nog veel meer.

Een greep uit de bezigheden in maart:

  • Afgelopen maand hebben de gesprekken met de kandidaten voor de nieuwe secretaris plaatsgevonden. Er hadden vijf leden gesolliciteerd naar de functie, welke alle vijf zijn uitgenodigd voor de eerste gesprekken. Twee van hen zijn uitgenodigd voor een vervolggesprek. De verkiezingscommissie heeft een kandidaat geselecteerd die we graag op 1 juni 2017 tijdens de ALV voordragen aan de leden waarna zij gekozen moet worden als nieuwe secretaris om Marleen van Leest per 1 juni op te volgen.
  • Er is een vervolg van de strategische sessie #1 over certificering en toetsing geweest met als gast een opleidingsmanager van het Hout- & Meubilering College Rotterdam. BNS Crisp leden, waaronder vier keurmerkstylisten, het bestuur en een afgevaardigde van de commissie van toezicht keurmerk waren daarbij aanwezig.
  • Het bestuur is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opzetten van een meerjarenplan. In dit plan staat de missie en visie van de vereniging, een SWOT analyse en een daaruit voortvloeiende focus voor de komende drie jaar. Het meerjarenplan is nu in een afrondende fase en zal half april samen met het jaarverslag en de uitnodiging voor de ALV naar jullie worden gestuurd. Het meerjarenplan willen we door de ALV goed laten keuren.
  • Er zijn al jarenlange contacten met het onderwijs op het gebied van styling en met name met het MBO. BNS Crisp wordt regelmatig gevraagd om mee te denken over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk. Onlangs zijn er weer gesprekken met het Nimeto geweest over hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken.
  • Het bestuur is in gesprek geweest met de organisatie van de vtwonen&designbeurs, Sanoma. BNS Crisp is ook dit jaar weer gevraagd om met haar stylisten het woonadviesplein te bemannen, welke dit jaar nog groter van opzet zal zijn dan vorig jaar. Er is ruimte voor 25 stylisten (interieur en vastgoed) gedurende 6 dagen. Het advies in ingekort tot 30 minuten, maar de vergoeding blijft hetzelfde als vorig jaar. Per dag worden dus meer adviezen gegeven. Later deze maand volgt een oproep. BNS Crisp krijgt een aparte balie op het adviesplein om informatie te geven over styling, onze stylisten en de beroepsverenging.
  • Er zijn gesprekken geweest met Co van der Horst over een textiel-event dat zij op 15 juni willen organiseren. Dit event is voor architecten, interieurarchitecten, Keurmerkstylisten en voor de stylisten met ruime ervaring in het hogere segment. Eind april verschijnt hiervoor een uitnodiging.
  • De commissie promotie & professionalisering heeft een bedrijfsbezoek aan Headlam in Zutphen georganiseerd. De bijna 20 deelnemers kregen een rondleiding door het hoofdkantoor, langs de collecties in de showroom en een training over harde vloeren. Daarnaast nam men ruim de tijd om gezamenlijk te brainstormen over de mogelijkheden van samenwerken. Naar aanleiding van deze dag zullen later dit jaar verdere activiteiten voor BNS Crisp leden door Headlam georganiseerd gaan worden.
Delen via:

Ook lid worden?

BNS Crisp is dè Beroepsvereniging voor Nederlandse Stylisten, interieur en vastgoed.

kortingen op trainingen, beurzen en events

je portfolio op onze site

een uitgebreid netwerk van ruim 350 leden